Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • Charles Loots leidt maandagavond eerste training bij FC Almere.

100 Flevolandse (taal)vrijwilligers geïnspireerd tijdens vrijwilligersdag in Lelystad

1 oktober 2018

Donderdag kwamen ruim 100 vrijwilligers bijeen om elkaar te inspireren en hun kennis over basisvaardigheden en competenties te vergroten. Michiel Rijsberman, gedeputeerde Flevoland, en Jan Gommer, directeur-bestuurder FlevoMeer Bibliotheek spraken hun waardering uit voor het (taal)vrijwilligerswerk. De vrijwilligers brengen laaggeletterden een stapje verder in de huidige samenleving waarin steeds meer wordt gevraagd van mensen. De deelnemers volgden informatieve workshops en er werden volop ervaringen uitgewisseld. De middag in de Kubus in Lelystad werd georganiseerd door Huis voor Taal Flevoland, Learn for Life/Festival van het Leren en Stichting Lezen & Schrijven.

'Provincie Flevoland vindt het werk dat taalvrijwilligers doen ontzettend belangrijk. Als iemand moeite heeft met basisvaardigheden, heeft dat een enorme impact op zijn of haar persoonlijk leven. Vrijwilligers geven laaggeletterden iets heel waardevols: zij leren hen te begrijpen wat er staat en voelen wat er wordt bedoeld. Hiermee wordt zelfredzaamheid gestimuleerd en gaat letterlijk een wereld aan nieuwe mogelijkheden open. Dat is iets magisch en daarom vind ik het fantastisch wat vrijwilligers doen!', aldus Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland.

"We hebben elkaar nodig om laaggeletterden te helpen. Bij de Huizen voor Taal in Flevoland kunnen zij terecht voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van (digi)taal en rekenen, maar bijvoorbeeld ook financiële vaardigheden. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Vandaag bieden wij hen nieuwe kennis en inzichten die zij goed kunnen gebruiken in hun fantastische werk. Samen streven we ernaar laaggeletterdheid de wereld uit te helpen", aldus Jan Gommer, directeur-bestuurder FlevoMeer Bibliotheek.

Taalvrijwilligersbijeenkomst Flevoland 27 september 2018

'Vrijwilligerswerk is brengen en halen'
Na een plenaire start gingen de vrijwilligers uiteen in diverse workshops waarin zij kennis aangereikt kregen die zij goed kunnen gebruiken bij hun werk voor laaggeletterden. Dit ging over onder meer grenzen stellen, culturele verschillen en coachvaardigheden. Tijdens de lunch en pauzemomenten gingen de vrijwilligers enthousiast met elkaar in gesprek.

"Het is een goed initiatief om mensen op deze manier bij elkaar te brengen. Zo kun je ervaringen van anderen horen. Dat is heel verrijkend", vertelt een van de vrijwilligers. Een andere vrijwilliger vult enthousiast aan: "Vrijwilligerswerk is voor mij brengen en halen. Ik leer er zelf ook veel van."


Copyright © 2019 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)