Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Aanvraag buitenlandse dienstreis burgemeester Weerwind en wethouder Pol

13 september 2017

Nederland staat in Taiwan bekend als koploper in de circulaire economie. Een onderwerp dat door de nieuwe regering in Taiwan tot één van de nationale pijlers is benoemd. De gemeente Almere onderhoudt goede relaties met Taiwan, wat zich uit in de stedenbanden die er zijn met Taipei, Tainan en Taichung. Daarnaast is circulaire economie voor Almere een belangrijk beleidspeerpunt. Om deze redenen heeft het Netherlands Trade and Investment office in Taiwan (NTIO ) Almere gevraagd om eind september in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Holland Circular Hotspot (HCH) en) een landelijke innovatiemissie naar Taiwan te organiseren op het thema Circulaire Economie onder leiding van burgemeester Weerwind.

De innovatiemissie heeft als hoofddoel om enerzijds beter inzicht te krijgen in de circulaire economie ontwikkelingen in Taiwan en anderzijds de mogelijkheden voor langdurige samenwerking met Taiwan nader te verkennen en/of te benutten. De afgeleide doelen zijn het onderhouden en verder versterken van de zusterrelaties Almere en de Taiwanese steden Taipei, Taichung en Tainan en het promoten van de Floriade 2022 door het verkennen van draagvlak/haalbaarheid van deelname in elkaars expo’s.

Specifiek voor Almere zullen ook (tegen)bezoeken worden gebracht aan de burgemeesters van de zustersteden Taipei, Taichung en Tainan. Tevens zullen bedrijfsbezoeken worden gebracht aan de hoofdkantoren van de Taiwanese bedrijven die in Almere/MRA gevestigd zijn. Met de Floriade BV zal worden deelgenomen aan het jaarlijkse congres van Association of Horticultural Producers (de AIPH), dat dit jaar in Taichung plaatsvindt.

De rollen van de twee bestuurders tijdens de missie zijn als volgt:
Burgemeester Franc Weerwind zal, van 23 september tot 30 september, als bestuurlijke vertegenwoordiger van BV Nederland en Almere/MRA de landelijke innovatiemissie leiden. Wethouder Mark Pol zal, van 23 september tot 28 september, als bestuurlijke vertegenwoordiger van Almere/MRA de bedrijfsbezoeken leiden.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)