Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

 • Charles Loots leidt maandagavond eerste training bij FC Almere.

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

27 maart 2019

Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de maatschappelijke ondersteuning aan Almeerders. Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie zijn daarbij essentieel.

De gemeente ziet inwoners als partners bij ontwikkelingen in het sociaal domein en zoekt gezamenlijk naar oplossingen en goede werkwijzen. Daarom is er een integrale adviesraad op dit terrein: de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad denkt mee en adviseert het college van B en W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over allerlei thema’s. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, deelname aan de arbeidsmarkt, toegankelijkheid van openbare gebouwen, veiligheid voor inwoners en participatie in de maatschappij.

De Adviesraad bestaat uit elf leden en een voorzitter en vergadert maandelijks. Zij laten zich mede voeden door het Breed Overleg+ waarin alle belangenorganisaties welkom zijn die actief zijn in het sociaal domein. Het Breed Overleg+ verzorgt de voordracht van leden voor de Adviesraad aan het college van B en W.

De Adviesraad heeft op dit moment ruimte voor nieuwe leden. Wilt u lid worden? Dan vragen wij van u het volgende:

 • U woont in Almere.
 • U bent een teamspeler.
 • U kunt leiding geven aan een werkgroep over een gericht thema.
 • U beschikt over goede (ervaring)kennis over het beleid of de uitvoering van een of meer van de genoemde wetten.
 • U kunt op niveau met de gemeente spreken over beleidszaken, maar u staat ook met beide benen in de samenleving.
 • U kunt anderen enthousiasmeren.
 • U hebt voldoende tijd: ongeveer twee dagdelen per week voor leden.


Kandidaten mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente Almere, geen lid zijn van de gemeenteraad of werkzaam zijn als aanbieder van activiteiten/producten op het terrein van de genoemde wetten.

Wat we u bieden is:

 • een uitdagend lidmaatschap;
 • goede inhoudelijke en secretariële ondersteuning;
 • een vergoeding volgens een vacatieregeling.


Op 18 april 2019 organiseert het bestuur van het Breed Overleg+ een informatieavond over de Adviesraad. Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over wat het werk van de Adviesraad inhoudt, krijgt u de gelegenheid om met huidige leden van de Adviesraad te spreken en kunt u uw vragen stellen. Deze informatieavond vindt plaats in de Den Uylkamer (vergaderkelder) in het stadhuis (Stadhuisplein 1). Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom. Het programma start om 19.30 uur en is afgelopen om 21.00 uur.

Interesse?

Hebt u belangstelling voor de functie? Stuur dan voor 6 mei 2019 uw brief met cv naar het Breed Overleg+ ter attentie van mevrouw A.M. de Jong-Verhoeven via: amdejong-verhoeven@chello.nl. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de voorzitter van het Breed Overleg+, mevrouw S. van Oogen-Visser: 06-53 22 59 21

Sollicitatieprocedure

De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 13 mei 2019. De sollicitatiecommissie bestaat uit leden van zowel het Breed Overleg+ als de ASD onder leiding van de voorzitter van het Breed Overleg+.

Wij stellen het op prijs wanneer u ons attent maakt op geschikte kandidaten.


Copyright © 2019 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)