Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Almere Principles in de pocket! | Column Hassan Buyatui.

11 februari 2019

In 2030 kan Almere zomaar de vijfde stad van Nederland zijn.  De vraag is natuurlijk: wat voor stad is Almere in 2030? We willen met zijn allen een stad zijn waar 350.000 mensen met elkaar gezellig wonen, ondernemen, werken, studeren en recreëren. In Almere wonen nu zo’n 134 nationaliteiten en 164 etnische groepen. Waar verschillende mensen bij elkaar komen, ontstaat dynamiek. Dat kan positieve, maar ook negatieve effecten sorteren. In een diverse samenleving kunnen gewoontes en tradities elkaar versterken. Waarden en normen kunnen ook wel met elkaar botsen. Vooral wanneer het gaat om rechten en plichten van individuen of minderheden.

In Nederland is iedereen gelijk voor de wet. Ook jij bent vrij om te zijn wie jij wilt zijn. De Grondwet is daar meer dan helder over. Artikel 1 spreekt duidelijk van gelijk behandeling in gelijke gevallen. En discriminatie is niet toegestaan. Een meerderheid in de raad van Almere vindt dat artikel 1 van onze Grondwet de basis is van hoe we in onze (Almeerse) samenleving met elkaar willen omgaan. Daarom is het college gevraagd om de tekst van dat grondrecht op de hoofdingang van het stadhuis te plaatsen. Een stad als Utrecht heeft dat al heel lang. Prachtig!

De raad van Almere heeft leden die vinden dat alle artikelen van de Grondwet even zwaar wegen. De burgemeester krijgt de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is om een interactieve zuil met de Grondwet te plaatsen in de hal van het stadhuis. Is dat nou echt nodig? Kan de Grondwet niet eenvoudiger en effectiever onder de Almeerders worden verkondigd?

Universele mensenrechten lijken verdacht veel op grondrechten. Amnesty Internationaal Nederland heeft een kleine boekje met een korte versie van de rechten van de mens. Op verzoek van scholen organiseren vrijwilligers van Amnesty op scholen allerlei projecten. Aan het einde van de projectdag krijgt iedere scholier gratis het boekje ‘mensenrechten in de pocket’. Prachtig! En misschien veel effectiever dan een zuil in het Stadhuis.

Almere is een stad van pionieren en experimenteren. Voor een groen en duurzame Almere in de toekomst zijn in 2008 de Almere Principles in het leven geroepen. Bedoeld voor iedereen die de komende jaren betrokken is bij de stad Almere.

Almere Principles kennen zeven uitgangspunten voor duurzaam stedelijke ontwikkeling:

1. Koester diversiteit
2. Verbind plaats en context
3. Combineer stad en natuur
4. Anticipeer op verandering
5. Blijf innoveren
6. Ontwerp gezonde systemen

7. Mensen maken de stadWaarom heeft Almere de truc van Amnesty nog niet afgekeken? Waarom is er nog geen handzaam boekje met de Almere Principles voor nieuwsgierige scholieren? Het college wil ambtenaren inzetten in het onderwijs. Die kunnen dan mooi de Almere Principles In the pocket uitventen.


Copyright © 2019 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)