Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

APOPA parkeert hun medewerking aan Floriade dossier - Persbericht

De afgelopen vier en een half jaar heeft de APOPA trouw meegedaan aan alle vergaderingen op het gemeentehuis met als inhoud de Floriade. Wij hadden er zelfs een vast fractielid voor opgesteld in de persoon van dhr Dekker.

In die periode is onze mening veranderd van gematigd positief naar negatief. Dit kwam hoofdzakelijk doordat telkens bleek dat de organisatie niet berekend was op zijn taak en omdat het budget zo vloeibaar bleek als water. Telkens kwamen er lijken uit de kast die dan braaf door de coalitie werden geaccordeerd. Inmiddels praten we over een project van over de 100 miljoen terwijl dat oorspronkelijk onder de 50 miljoen lag. En we zijn nog amper begonnen.

Nadat de Floriade organisatie zo ongeveer wegliep en opnieuw moest worden bemand zien wij op heden geen enkele aanwijzing dat de competentie is verbeterd.

Wij zien dat waar de raad er nadrukkelijk voor koos om de Floriade uitvoering op afstand te zetten die zelfde raad zich massaal stort op allerlei details waar men eerst voor koos om dat juist niet te doen. Bovendien leidde dat tot vele nieuwe en onnavolgbare kostenverhogingen. Zelfs Vleermuisvriendelijke verlichting werd een punt terwijl het nog te bezien valt of er ooit een Vleermuis zich zal wagen boven de A6.

Al met al reden om de burgerij in bescherming te nemen en per motie aan de raad te vragen om vast per 2019, jaarlijks, te gaan reserveren want het tekort zou zo maar 40 miljoen of hoger kunnen worden. Dan krijgt de bevolking vanaf 2023 te maken met forse extra belastingen. In die tijd zal de bevolking al genoeg verhogingen van belastingen moeten verwerken vanwege de energietransitie.

Onze motie werd enkel gesteund door de SP en de PVV. De rest van de raad is niet aanspreekbaar en totaal gevoelloos voor het grote gevaar wat onze stad te wachten staat. Men vraagt zelfs niet naar de reden waarom de APOPA een dergelijk groot verlies verwacht. In onze beleving is er sprake van een groene, feestvierende dictatuur van de coalitie die voor de schijn hele toneelstukken opvoert en aan het einde net voor dat de gordijnen sluiten nog even instemt met elk bedrag wat het college op tafel legt. In de markt heet dat window dressing.

Diep van binnen verwachten zij zelf ook verliezen maar die gevoelens onderdrukken zij.

De APOPA wil daar niet voor tekenen. Om die reden parkeren wij onze inzet in de PM op het agendapunt “Floriade” Onze partij hoort daar niet bij en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verdere discussie in de z.g. carrousel. De afloop staat toch al vast. Wij zien onze inbreng als tijdverspilling.

Het spreekt vanzelf dat de APOPA wel zal blijven deelnemen aan het proces in de Plenaire zaal en de daarbij behorende stemmingen.


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)