Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Fasten your seatbelts, Zef Hemel vliegt met u over het Flevoland van 2050

1 september 2017

Woensdag 20 september a.s. om 14.30 uur wordt in het provinciehuis van Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad, de Cornelis Lely Lezing gehouden. De lezing wordt uitgesproken door prof. dr. Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken (Wibaut leerstoel Universiteit van Amsterdam). Coreferent is Rijksbouwmeester ir. Floris Alkemade. De lezing wordt ingeleid door Commissaris van de Koning Leen Verbeek.

Cornelis Lely (1854-1929) was een visionaire Amsterdammer. Zijn plan voor afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee was megalomaan, maar bleef niet steken in een grootse gedachte. Als latere minister van Waterstaat heeft Lely ervoor gezorgd dat zijn idee ook werkelijkheid zou worden. Even visionair zal Zef Hemel in de elfde Cornelis Lely Lezing de toekomst van Flevoland schetsen.

De visie van de pioniers was feitelijk die van Albert Plesman, de luchtvaartpionier van de KLM. Eind jaren dertig schetste Plesman het beeld van een uitdijende Randstad en een modern platteland dat door ruilverkavelingen grondig op de schop ging. Die verre toekomst is inmiddels gerealiseerd. Nu wacht ons een heel andere toekomst. Het nieuwe, volwassen perspectief gaat uit van een Randstad die juist sterk verdicht en een platteland dat intensiveert. Door in de huid te kruipen van zowel Lely als Plesman zal Zef Hemel in een tijdmachine plaatsnemen en proberen samen met u een projectie te maken van Flevoland in 2050. In zijn visionaire verhaal zal hij vliegveld Lelystad als vertrekpunt nemen. In Lelystad Airport ziet hij het begin van een nieuw verhaal: ‘Fasten your seatbelts!’

De lezing is gratis toegankelijk. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven via aanmelding@batavialand.nl o.v.v. CLL 2017 door aan te geven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

Over de organisator
Stichting Kennistransfercentrum Flevoland organiseert elk jaar de Cornelis Lely Lezing. Zij doet dit vanaf 1 juli 2017 samen met Batavialand (samenvoeging Bataviawerf, museum en onderzoek van Nieuw Land Erfgoedcentrum en afdeling scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Batavialand vertelt het verhaal van de Nederlander op de grens van land en water.

De Cornelis Lely Lezingen zijn bedoeld om het maatschappelijk debat over sociaaleconomische en sociaal-culturele onderwerpen in Flevoland te bevorderen. Belangwekkende en kansrijke kennis die in Flevoland op wetenschappelijk en technologisch gebied wordt ontwikkeld en de praktische toepassingen daarvan, worden zo voor bedrijfsleven en overheden beter toegankelijk. Meer info: www.cornelislelylezing.nl

Afbeelding: Portret Zef Hemel. Bron: Lex Banning


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)