Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Flevoziekenhuis behaalt NIAZ-Qmentum-accreditatie met vlag en wimpel

Het Flevoziekenhuis in Almere kreeg op maandag 10 september het officiële NIAZ–Qmentum certificaat voor haar kwaliteitssysteem uitgereikt. Het ziekenhuis is hiermee voor een periode van 4 jaar (t/m 2022) opnieuw geaccrediteerd. “Ik mag u feliciteren met dit mooie resultaat! We hebben op 1851 normen getoetst, u heeft 99% van de gouden normen behaald. Dat is een heel hoge score. U bent met vlag en wimpel geslaagd!”, aldus Ellen Joan van Vliet, directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), die het accreditatiebewijs overhandigde. “Hiermee wordt bevestigd dat de zorg in het Flevoziekenhuis aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voldoet.

Dat is goed nieuws voor bewoners van Almere en de regio, voor onze patiënten en voor onze zorgpartners waar we veel mee samenwerken, zoals de huisartsen en Amsterdam UMC”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. “We zijn er erg blij mee en trots op onze artsen, verpleegkundigen en andere collega’s, die samen voor dit geweldige resultaat hebben gezorgd!”

Internationaal normenkader
Het Flevoziekenhuis was al NIAZ geaccrediteerd. Deze Qmentum-accreditering gaat een stap verder. Niet alleen de afspraken over de zorg worden intensief getoetst, maar er moet ook herhaaldelijk worden aangetoond dat de zorg in de praktijk ook wordt verleend zoals het hoort. In juni 2018 ontving het Flevoziekenhuis gedurende 5 dagen auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), die de kwaliteit en veiligheid van zorg grondig hebben doorgelicht. Dat is gebeurd aan de hand van het internationale normenkader van NIAZ-Qmentum. Het Flevoziekenhuis werd in totaal op 1851 normen getoetst, gericht op onderwerpen die direct en concreet over patiëntenzorg gaan zoals: medicatieveiligheid, veilige meldcultuur, hygiëne en het voorkomen van infecties, patiëntidentificatie, het verstrekken van goede informatie aan patiënten, voldoen aan de meest recente medische en verpleegkundige richtlijnen en goede dossiervoering. Daarnaast zijn er normensets die toezien op de juiste randvoorwaarden: zoals het onderhoud van medische apparatuur, het kunnen aantonen dat medewerkers de juiste training en opleiding hebben gehad en de wijze van besturen, leiderschap en toezicht.

Met een loep door het ziekenhuis
Het NIAZ auditteam toonde zich na afloop van de auditweek in juni onder de indruk van de behaalde resultaten: “Wij hebben met een loep door uw ziekenhuis gelopen. Wij zijn daarbij streng geweest. U heeft met 95% op álle normen (goud, platina en diamant), 99% op de gouden (verplichte) normen en 100% op de VIR’s (verplichte instellingsrichtlijnen) uitzonderlijk goed gescoord. Kortom, een over de hele breedte heel goed resultaat”, concludeerde de voorzitter van het NIAZ auditteam in juni aan het einde van de auditweek. “U heeft ons teamspirit en veranderingskracht laten zien”.

De goede score werd op vrijdag 31 augustus bekrachtigd door de directeur van het NIAZ na een positief advies van het College Kwaliteitsverklaringen en is daarmee officieel. Bij het eindoordeel is ook de verbetercultuur, interne auditsystematiek en de besturing van het ziekenhuis meegenomen.

Voortdurende verbetering
Eén van de voorwaarden voor de accreditatie is de voortdurende verbetering van de kwaliteit. Het Flevoziekenhuis hecht grote waarde aan het continu nastreven van de hoge kwaliteit van zorg voor patiënten en gaat vanzelfsprekend ook aan de slag met de verbeterpunten die vanuit het accreditatieproces naar voren zijn gekomen. Edo Schubert, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg: “Het feit dat we de NIAZ-Qmentum-accreditatie in één keer met deze cijfers hebben behaald, toont aan dat er vertrouwen is in onze aanpak. De grootste winst is dat het ‘kwaliteitsdenken’ nu van alle medewerkers is. Iedereen begrijpt én pakt zijn eigen rol in het continu verbeteren van onze zorg. Dat ervaart de patiënt bij elk contact, van verpleegkundige tot laborant, van fysiotherapeut tot arts. Met de verlenging van deze ziekenhuisbrede accreditatie hebben we een stevig fundament gelegd waarop we de komende jaren kunnen doorbouwen. Natuurlijk is het zaak dit mooie resultaat ook te blijven borgen in de toekomst”.

Het goede resultaat wordt gevierd met een barbecue voor medewerkers en vrijwilligers.

Foto 1: Directeur van het NIAZ, Ellen Joan van Vliet (rechts), overhandigt het NIAZ-Qmentum-certificaat aan Anita Arts (midden), voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis en Edo Schubert (links), lid raad van bestuur Flevoziekenhuis en verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.
Foto 2: Trotse en blije medewerkers van het Flevoziekenhuis.


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)