Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Gemeente Almere en Vijfhoek investeren in hoogwaardige verwerking van Almeerse reststromen in groen beton en andere producten

De gemeente Almere en Recyclingmaatschappij De Vijfhoek zijn het eens geworden over de uitvoering van het winnende plan van de competitie Upcycle City. Het college van B&W besloot vorige week akkoord te gaan met de overeenkomst en de daarin gemaakte afspraken over de subsidie. Dit betekent dat de Vijfhoek aan de slag kan gaan met de uitvoering van het plan "Circulaire economische gebiedsontwikkeling Almere".

De Vijfhoek gaat samen met de overige partners (Theo Pouw BV, Millvision, en Groen Gas Almere) investeren in technologie om de productie van groen beton mogelijk te maken, in onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van groen beton en in het hoogwaardig verwerken van digestaat (reststroom van Groen Gas Almere). Een belangrijk kenmerk van het plan is de intensieve samenwerking van De Vijfhoek, Theo Pouw BV, Millvision en Groen Gas Almere, waarbij gebruik wordt gemaakt van Almeerse reststromen, reststromen van elkaar (digestaat), het onderling leveren van warmte en het beschikbaar hebben van groene CO 2 voor tuinders in de omgeving.

Circulaire stad
De gemeente Almere wil een circulaire stad zonder afval worden. Vanuit deze ambitie stimuleert de gemeente bedrijven om ideeën ontwikkelen om uit de reststromen van de stad waarde te creëren en nieuwe producten te maken. De gemeente schreef daartoe in januari 2017 een competitie uit. De competitie bestond uit een prijsvraag in de vorm van een aanbesteding, waarbij de winnaar het recht krijgt om als eerste met de gemeente te onderhandelen over de uitvoering van het plan en dit in een overeenkomst vast te leggen.

Een onafhankelijke jury wees in juli vorig jaar het plan van de Vijfhoek aan als winnaar van de competitie aan en maakte daarmee de weg vrij voor de onderhandelingen van het consortium met de gemeente.

Overeenstemming
In de overeenkomst waarover beide partijen het nu eens zijn, zijn afspraken gemaakt over de cofinanciering van € 2.410.830, verspreid over drie jaar uit het Fonds Verstedelijking Almere. Deze financiering vindt plaats op basis van de eis dat de eigen investering van het consortium minstens driemaal het bedrag van de cofinanciering omvat. De eigen investering bedraagt € 7.232.490. Hiermee wordt een totale investering van € 9.643.320 bereikt.

De cofinanciering omvat het totaalplan om de productie op grote schaal van recycle en groen beton mogelijk te maken, inclusief de verwerking van reststromen en de investering in research & development die daarvoor nodig is.

Uitvoeringsplan
Op de Vijfhoek wordt geïnvesteerd in een nieuwe duurzame betoncentrale. Deze centrale is de aanjager voor het project. De betoncentrale gaat enkel groen beton produceren. De input voor dit recyclebeton wordt met name gemaakt uit stedelijke reststromen, afkomstig van de recycleperrons, Stadsreiniging en het openbare gebied van Almere. Het beton wordt ook weer toegepast in Almere en regio. Het recyclebeton bestaat voor 30% tot 50% uit gerecycled materiaal. Dit betreft constructiebeton. Het doel is de komende jaren deze percentages te verhogen tot een betonreceptuur bestaande uit 80% recyclemateriaal. Niet constructief beton zal uiteindelijk met 100% gerecycled materiaal worden gemaakt en kan worden ingezet voor onder andere fietspaden, aldus het uitvoeringsplan.

Jury
De jury noemt het plan innovatief omdat het uniek is dat groen beton wordt geproduceerd al vanaf de start met een hoog percentage aan recycle materialen. De jury benadrukt dat het niet zozeer gaat om het uitvinden van een nieuwe technologie. Innovatief is in de ogen van de jury vooral de industriële toepassing op grote schaal en het vooruitzicht om in stappen toe te werken naar de toepassing van organische vezels in het groene beton.

Nieuwe grondstof
Met de competitie en het winnende plan van de Vijfhoek willen de initiatiefnemers laten zien dat er verschillende circulaire oplossingen zijn voor het verwerken van reststromen. Reststromen moeten niet langer als afval gezien worden, maar juist als nieuwe grondstof. Ondernemers en andere overheden kunnen inspiratie putten uit de competitie en zich gemotiveerd voelen om ook naar andere oplossingen voor reststromen te zoeken. De gemeente Almere wil een voorbeeld zijn voor andere overheden en laten zien dat circulaire economie ook met concrete mogelijkheden kan worden gerealiseerd.


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)