Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Geslaagde eerste Groene Vrijwilligersdag

9 september 2017

Ruim 150 mensen die zich inzetten voor de natuur in Flevoland kwamen vandaag bijeen in Natuurpark Lelystad. Daar werd voor de eerste keer de Groene vrijwilligersdag georganiseerd. Vrijwilligers van 21 natuurorganisaties deelden kennis tijdens diverse workshops en beleefden een mooie dag. De vrijwilligersdag werd georganiseerd door Landschapsbeheer Flevoland en Het Flevo-landschap.

Gedeputeerde Ad Meijer, die onder ander natuur en landschap in zijn portefeuille heeft, opende de Groene Vrijwilligersdag. Tijdens zijn speech benadrukte Meijer het belang van vrijwilligers en riep de aanwezigen op om ook de jongeren in de provincie te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Volgens Meijer zou het daarnaast goed zijn om het delen van kennis en praktische ervaring te bundelen in een groene academie. Directeur Martin Jansen van Het Flevo-landschap en Geert Gielen van Landschapsbeheer Flevoland hebben aangegeven deze handschoen op te pakken.

In kleine groepen gingen de vrijwilligers op pad, verspreid over diverse workshops. Deze varieerden van het zoeken naar (sporen van) wilde otters in het Natuurpark tot aan macrofotografie. Ook werd er een vismonitoring gehouden in het Natuurpark Lelystad. Arie Koster, (stads)ecoloog, bioloog en imker hield een lezing over de wilde bij. Koster wordt gezien als dé expert op het gebied van bijvriendelijke inrichting van het openbaar groen.

Wilde Bijenlinie

De keuze voor een lezing over de wilde bij was niet geheel toevallig. Het gaat niet goed met de wilde bij. Er is een groot tekort aan kwalitatieve leefruimte, vooral op het platteland. Wilde bijen en hommels zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit van ons landschap. Zij bestuiven 80% van alle planten in Nederland. Als zij verdwijnen, zal de variatie in ons voedselaanbod flink afnemen: met name fruit en allerlei groenten worden dan niet meer bestoven. Landschapsbeheer Flevoland en Het Flevo-landschap werken namelijk samen aan het realiseren van een Wilde Bijenlinie. De Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Ook in Flevoland. Het Flevo-landschap gaat nieuwe wilde bijen-plekken realiseren op hun terreinen en Landschapsbeheer Flevoland juist buiten deze gebieden.

Aanwezige organisaties
Er waren vrijwilligers van: de Zeisbrigade, IVN Flevoland, KNNV, Vogel- en Natuurwacht Flevoland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Floron, Stad en Natuur, Roggebotstaete, Het Flevo-landschap, Nederlandse bijenhoudersvereniging, Kerkuilen zuidelijk/ oostelijk Flevoland, Roofvogelwerkgroep, Noordoostpolder, Landschapsbeheer Flevoland, Padden en ringslanggroep Noordoostpolder, Faunabeheer Flevoland, Agrarische Natuurgebieden, Vogelbescherming, Sovon, Ravon, Cascadepark Almere en het Belevenissenbos Lelystad.

Foto: ‘Het Flevo-landschap’


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)