Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Gezonde Jeugd in Almere: ondertekening Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere

12 oktober 2017

Het college heeft ingestemd met het ‘Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere’. Wethouder Peeters ondertekent het pact namens de gemeente. De andere ondertekenaars zijn Jeugdgezond­heidszorg Almere, GGD Flevoland, Zorggroep Almere (huisartsen), de wijkteams en Eerste Lijn Amsterdam Almere.

(Ernstig) overgewicht bij jeugdigen is ook in Almere een probleem dat vraagt om passende maatregelen. Er gebeurt al veel op dit vlak binnen het programma Gezonde jeugd in Almere. Met het pact maakt de gemeente afspraken met partners om de aanpak van overgewicht te intensiveren. De kern: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en waar nodig onder begeleiding. Professionals kijken daarbij naar de hele situatie van een gezin.

De afspraken hangen samen met een landelijk proeftuinproject waar Almere aan deelneemt. Sinds februari 2017 bouwen acht gemeenten voort op een aanpak die is ontwikkeld in Amsterdam en Den Bosch. Het doel is om door betere (keten)samenwerking een omgeving te creëren waarin jeugdigen gezond kunnen opgroeien. Een pilot start in Almere Buiten. Hier is de afgelopen jaren al een nauwe samenwerking tussen partijen ontstaan. Als de pilot goede resultaten oplevert, gaan de betrokken partijen de werkwijze ook elders in Almere gebruiken.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)