Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Groot toeristisch onderzoek in Flevoland

13 juli 2017

Provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten, VVV’s-/Citymarketing organisaties, het bedrijfsleven en Toerisme Flevoland werken samen om meer bezoekers te trekken, deze langer in de provincie te houden en daarmee bestedingen te laten toenemen. Om dit te realiseren zijn deze partijen benieuwd, via het laten uitvoeren van dit onderzoek, hoe de vrijetijdssector er op dit moment voor staat, welke (nieuwe) doelgroepen er zijn en in welke mate hier door het bedrijfsleven op kan worden ingespeeld.

Doelgroepenscan
Voor een goed beeld van de vrijetijdssector is de inbreng van ondernemers cruciaal. Daarom is een doelgroepenscan een belangrijk onderdeel in het onderzoek die wordt ingevuld door ondernemers. De scan is speciaal ontwikkeld voor verblijfrecreatie en horecabedrijven. Na het invullen van de scan krijgen ondernemers direct zicht op welke ‘leefstijl’ hun bedrijf de meeste aantrekkingskracht heeft en hoe deze doelgroep het beste bereikt en bediend kan worden. Maar ook welke voorzieningen er interessant zijn voor de Flevolandse gast. Daarnaast wordt een aantal bedrijven persoonlijk bezocht, waaronder een deel van de dagrecreatie bedrijven.

Uitkomsten in najaar 2017
Het onderzoek is inmiddels gestart en wordt naar verwachting najaar 2017 afgerond. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens het Vrijetijdscongres Flevoland. Dan wordt samen met de sector nagedacht over concrete vervolgacties waarmee de ondernemers, gemeenten, provincie en Toerisme Flevoland samen kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame vrijetijdssector. Het onderzoek wordt in opdracht van provincie Flevoland, de samenwerkende gemeenten en Toerisme Flevoland uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)