Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Hoe komen we in Almere tot goede aanpak van mensenhandel?

Op initiatief van de ChristenUnie wordt komende donderdag tijdens de Politieke Markt gesproken over de wijze waarop mensenhandel in Almere kan worden bestreden. Dat gebeurt door middel van een Ronde Tafelgesprek waarbij deskundigen informatie geven aan de raadsleden.

Bij mensenhandel gaat het om uitbuiting van mensen. Vaak gaat het om de seksindustrie, maar bijvoorbeeld ook om arbeidsuitbuiting (moderne slavernij). Hoewel niet met zekerheid is vast te stellen dat in Almere mensenhandel plaatsvindt, is dat wel aannemelijk. Het precieze aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland is niet bekend, maar volgens het landelijk expertisecentrum CoMensha ging het in 2015 landelijk om 1321 officiële slachtoffers. “Percentueel zou het in Almere dan gaan om 20 tot 25 gevallen”, zegt Marcel Benard van de ChristenUnie. “Maar dat zijn alleen maar de officiële cijfers. Het werkelijke aantal ligt misschien wel vijf keer zo hoog.”

In april 2015 heeft de commissie Lenferink advies gegeven over de manier waarop gemeenten in Nederland een rol bij de aanpak kunnen spelen. Benard: “Om dat goed te organiseren is vrij veel nodig. Het gaat namelijk om criminelen, maar tegelijkertijd moet er ook zorg worden verleend aan de slachtoffers. Het vraagt om samenwerking tussen politie, maar ook de belastingdienst en dus zorginstellingen. Duidelijk is dat Almere nog niet die aan de aanbevelingen van de commissie Lenferink voldoet.”

Aanpak
De ChristenUnie neemt daarom het initiatief voor het Ronde Tafelgesprek om in Almere tot een aanpak te komen die de mensenhandel bestrijdt. “Verschillende gemeenten zijn inmiddels met de aanpak begonnen”, weet Benard. “In Eindhoven bijvoorbeeld heeft dat in twee jaar tijd geleid tot het opsporen van 70 jongensprostituées. Zonder die gerichte aanpak waren ze dat prostitutienetwerk nooit op het spoor gekomen.” Komende donderdag zullen deskundigen, waaronder een lid van de Taskforce Mensenhandel, uitleg geven over de aanpak en de wijze waarop dat kan worden georganiseerd in Almere.

Benard: “En ook de regiocoördinator van Utrecht is aanwezig. Zo’n coördinator zal er in Almere ook moeten komen. Iemand die zowel weet van het politiewerk, maar ook van de zorg. Het gaat bovendien om een brede, provinciale aanpak. Er komt dus veel bij kijken."

Uiteindelijk moet het Ronde Tafelgesprek leiden tot de opstart van de aanpak in Almere en dus Flevoland. “Ieder raadslid is natuurlijk tegen mensenhandel. De vraag is op welke manier we dat gaan doen en hoeveel geld we daarvoor willen vrijmaken. De ChristenUnie vindt het in ieder geval hoog tijd om de schrijnende en mensonterende situatie van mensenhandel aan te pakken. Vandaar dit initiatief.”


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)