Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • Vanaf 9 december 2018 een nieuwe dienstregeling voor allGo Almere bit.ly/2S00GVC

Innovatievoucher voor Mind IT

31 oktober 2017

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv heeft een innovatiestimuleringsvoucher toegekend aan Mind IT in Lelystad. De financiële impuls wordt mogelijk gemaakt met financiële middelen uit het REOF fonds en is bedoeld om Flevolandse innovaties een stap verder te helpen.

Er zijn diverse beveiligde e-mail oplossingen in omloop. De klassieke oplossingen vallen uiteen in twee benaderingen waarbij de eerste benadering het bericht zelf beveiligd door het bericht te versleutelen en de tweede benadering een beveiligde web omgeving biedt waarop ingelogd moet worden (denk aan DigID). Beide benaderingen hebben grote nadelen waardoor ze in de afgelopen 20 jaar beperkt zijn gebleven tot gebruik door specialisten. Een doorbraak naar het grote publiek heeft nooit plaatsgevonden.

Secumail wil via een beveiligde verbinding als Platform as a Service (PaaS) een oplossing voor deze uitdaging bieden in de zorgsector en de financiële sector. Gebruikers van de Secumail oplossing (zowel verzenders als ontvangers) ervaren de oplossing als “gewone” e-mail waardoor er geen acceptatieproblemen ontstaan bij business-to-consumer communicatie.

De bijdrage uit de innovatiestimuleringsregeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland maakt dit nu mogelijk.

OMFL innovatiestimuleringsregeling
De Ontwikkelingsmaatschappij stimuleert innovatie en investeringen en geeft bedrijven daarmee een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Met de innovatiestimuleringsregeling beoogt de Ontwikkelingsmaatschappij een reeds gedane eerste investering van een bedrijf in een innovatie een stap verder te helpen. Het uiteindelijke doel van de stimuleringsregeling is het doen realiseren van nieuwe en/of behoud van arbeidsplaatsen in Flevoland. De Ontwikkelingsmaatschappij werkt hierdoor proactief aan de versterking van de groei van de Flevolandse economie.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)