Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Leerlingen Aeres VMBO Almere houden internationale Skype conferentie

17 mei 2018

Leerlingen van Aeres VMBO Almere zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het trekvogelproject voor de internationale Vogeltrekdag. Dit in samenwerking met Staatsbosbeheer. Na het ontwerpen van borden en een excursie naar de Lepelaarsplassen en Oostvaardersplassen, werd het project afgesloten met een Skype conferentie tussen Nederland, Spaans Baskenland en Terschelling en de organisatie Wetland Link International uit Engeland.

In het kader van de internationale Vogeltrekdag zijn de leerlingen van Aeres VMBO Almere op excursie gegaan naar de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen. Voorafgaand aan dit bezoek kregen leerlingen de opdracht van Staatsbosbeheer om informatieborden te maken. In de mooie gebieden gingen de groepen onder begeleiding van ervaren vogelaars kijken naar de trekvogels en werden de informatieborden geplaatst.

Het project werd op donderdag 17 mei afgesloten door middel van een Skype conferentie met studenten uit Spaans Baskenland en basisschoolleerlingen van Terschelling. De organisator is Wetland Link International uit Engeland, een ondersteuningsnetwerk voor onderwijscentra. De leerlingen van alle onderwijsinstellingen hebben de afgelopen tijd in hun omgeving soortgelijke activiteiten gedaan. De conferentie ging over de jaarlijkse grote vogeltrek en de problemen die de vogels ondervinden tijdens het afleggen van deze trek. Ook werden gegevens uitgewisseld over de vogelsoorten die waren waargenomen.


Copyright © 2019 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)