Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • Charles Loots leidt maandagavond eerste training bij FC Almere.

Nieuwe aanpak voor Almeerders die zijn afgesloten van gas en elektriciteit

19 december 2018

De gemeente Almere, energiebedrijf Nuon/Vattenfall en PLANgroep hebben afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak voor Almeerders die zijn afgesloten van gas en elektriciteit. Zij kunnen zonder het betalen van een waarborgsom weer worden aangesloten als zij deelnemen aan gemeentelijke schuldhulpverlening en als zij budgetbeheer accepteren.

Als een huishouden lange tijd de maandlasten voor gas en elektriciteit niet betaalt, bestaat de kans op afsluiting van deze voorzieningen. Wethouder Jerzy Soetekouw: “Een huishouden dat van gas en elektriciteit is afgesloten, moet normaal gesproken eerst een kredietwaardigheidstoets voorleggen en een waarborgsom betalen voordat het weer kan worden aangesloten. Voor veel mensen maken deze voorwaarden het heel moeilijk om een nieuw energiecontract af te sluiten. In het ergste geval lukt dat helemaal niet en zit een huishouden langere tijd zonder gas en elektriciteit. Ik vind dat onacceptabel. Met de afspraken die we nu met Nuon/Vattenfall hebben gemaakt, snijdt het mes aan twee kanten. De afsluiting wordt ongedaan gemaakt en we maken een begin met echte hulp aan mensen met schulden.”

Verantwoordelijk

Energieleveranciers, zorgverzekeraars en woningcorporaties vormen in de huidige economie samen 'de top drie van schuldeisers'. Met een marktaandeel van 25% en circa twee miljoen klanten in Nederland wordt ook Nuon/Vattenfall met dit maatschappelijke probleem geconfronteerd. ”We hebben daarmee een verantwoordelijkheid naar onze klanten", legt Bram Drewes, directeur Klanten bij Nuon/Vattenfall, uit. "Wij vinden dat iedereen recht heeft op energie en zetten ons dan ook al jaren in voor het voorkomen van schulden bij onze klanten.”

In 2017 lanceerde Nuon/Vattenfall een nieuwe dienst voor beschermingsbewindvoerders: Nuon Verlicht. Soortgelijke afspraken zijn nu gemaakt met de gemeente Almere. In plaats van beschermingsbewind wordt in Almere schuldhulpverlening in combinatie met budgetbeheer ingezet. Het voordeel van de nieuwe aanpak is duidelijk: het huishouden is snel weer voorzien van gas en elektriciteit, de maandelijkse termijnbetaling is gegarandeerd door het budgetbeheer en er wordt gewerkt aan de financiële problemen van het huishouden.

Oplossing

"Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van een gezamenlijke verantwoordelijk naar de inwoners van de gemeente Almere,” zegt Anne-Mieke de Peuter, directeur van PLANgroep. ”Zo kunnen mensen heel snel uit de kou en uit een uitzichtloze situatie komen en gaan werken aan een goede oplossing voor hun financiële problemen”.

De nieuwe afspraken gelden nog niet voor personen die afgesloten zijn van stadsverwarming. De gemeente Almere, Nuon/Vattenfall en PLANgroep starten in 2019 wel een pilot om stadswarmteklanten die zijn afgesloten weer aan te kunnen sluiten.

Almeerders die zijn afgesloten van gas en elektriciteit en die op zoek zijn naar een energieleverancier zonder waarborgsom en zonder kredietcheck kunnen zich melden bij PLANgroep. PLANgroep heeft vrije inloop in het stadhuis op werkdagen van 9.00 tot 11.30 en van 13.00 tot 15.30 uur. Mensen kunnen zich ook aanmelden voor een intakegesprek via het webloket www.plangroeponline.nl/almere


Copyright © 2019 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)