Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Noorderplassen en Weerwater krijgen natuurvriendelijke oevers

De gemeente Almere, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gaan samenwerken om de waterkwaliteit in de Noorderplassen en het Weerwater in Almere te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Daarvoor hebben de drie partijen maandag 19 maart een bestuursovereenkomst ondertekend. “Een mooie samenwerking van de verschillende overheden. Samen maken we de wateren aantrekkelijker en verbeteren we de kwaliteit”, zegt gedeputeerde Jaap Lodders.

Verbetering waterkwaliteit
De Noorderplassen en het Weerwater in Almere voldoen in de huidige situatie niet aan de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de plassen ecologisch goed te laten functioneren, is het nodig natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De oevers vergroten daarnaast de biodiversiteit in beide wateren, waardoor ze ook invulling geven aan doelstellingen uit het vorig jaar opgestelde waterplan Almere. Wethouder Frits Huis: “Zo kunnen de natuurvriendelijke oevers bij het Lumièrepark bijvoorbeeld gecombineerd worden met het voornemen van de gemeente een aantrekkelijke natuurlijke speelplek in het kader van het Rondje Weerwater aan te leggen.” Bij de aanleg van de oevers zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van overtollige bagger en grond uit andere projecten als bouwmateriaal opdat deze een nuttige herbestemming krijgen. De oevers worden aangelegd in de periode 2018-2020.

Kaderrichtlijn Water
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten de aangewezen wateren zoals het Weerwater en de Noorderplassen in 2027 aan de chemische en ecologische kwaliteitseisen voldoen. Dankzij maatregelen zoals de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers, kunnen we in Flevoland voldoen aan de KRW. “Waterschap Zuiderzeeland is blij dat de gezamenlijke maatregelen leiden tot een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het Weerwater en de Noorderplassen. Het zal de beleving ook ten goede komen!”, aldus heemraad Lida Schelwald-Van der Kley.


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)