Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • Geen revanche voor Almere dames tegen het sterke DVVA (2-2).

Ontwerp omgevingsvergunning/verklaring van geen bedenking windpark Pampus

11 juli 2018

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om het windpark Jaap Rodenburg te vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte lager dan 150 meter). Om dit planologisch mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en een beperkte milieutoets.

De ontwerp omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 22 brieven met zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Zienswijzen. Ze hebben niet geleid tot grote wijzigingen in de vergunning. Het college stelt de raad voor de definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het windpark Jaap Rodenburg II, zodat de definitieve omgevingsvergunning voor het windpark kan worden verleend.


Copyright © 2019 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)