Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven

6 december 2017

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het ontwikkelingsplan voor de kustzone van Almere Haven. Het ontwikkelingsplan legt de kaders vast voor succesvolle ontwikkeling van dit unieke gebied in aanloop naar een nieuw bestemmingsplan. Als vervolg op het verkenningsonderzoek van 2016 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en verenigingen uit Almere Haven.

Vanuit de participatie is belangrijke input voor de totstandkoming van het plan verkregen. Een belangrijk doel is de gebruikskwaliteit- en mogelijkheden binnen het gebied te vergroten. Daarbij gaat het zowel om het versterken van de recreatiemogelijkheden en de beleving van de groene en blauwe kwaliteit als het toevoegen van de woonfunctie. Zo ontstaat er een evenwichtige combinatie van natuur en stad. Dit ontwikkelingsplan stelt een pakket van (ruimtelijke) verbeteringen voor om de kwaliteit van Kustzone Almere Haven te versterken. Er wordt een wandelroute door het gebied aangelegd, de toegangen over de dijk krijgen een upgrade en recreatiemogelijkheden worden verbeterd en verruimd. Ook wordt het gebied bij het surfstrand en het Kinderwerkbos levendiger door o.a. de scouting, reddingsbrigade en kanovereniging hiernaartoe te verplaatsen.

Het Manifestatieveld wordt gedeeltelijk ingericht als havenpark en blijft beschikbaar voor kleinschalige evenementen. Ter preventie van blauwalg worden aanvullende maatregelen genomen. Daarnaast zijn er diverse maatregelen ter verbetering van de infrastructuur. Ook biedt het ontwikkelprogramma ruimte voor circa 240 woningen langs de jachthaven en rondom de kop van de Sluiskade aan het Gooimeer, een hotel en mogelijkheden voor kleinschalige en tijdelijke verblijfsrecreatie. Met deze maatregelen ontstaat een prettig verblijfs- en woongebied dat bijdraagt aan de versterking van het centrum en stadsdeel.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)