Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Organisatie


Als stichting hebben we ons als opdracht gesteld een breed gedragen omroep neer te zetten, waarbij wij ook een bestuur samenstellen dat hier aan voldoet. Onze bestuursleden zijn meestal ondernemers, personen die met hun voeten in de klei staan, weten van aanpakken en ook ruime bestuurservaring hebben opgedaan binnen organisaties in onze Almeerse samenleving. Ook voor hen is het een vrijwilligersbaan. De leden zijn geen vrienden, familie of bekenden van elkaar. Nee, ze hebben geen enkele verbinding met elkaar behalve dan de passie om een omroep te verwezenlijken die midden in het brandpunt van onze Almeerse samenleving staat.

Ook hebben ze zich tot opdracht gesteld 25% tot een derde van de begroting in de oprichtingsfase aan inkomsten te verwerven door middel van battering, verkoop van advertenties alsmede andere diensten die zijn goedgekeurd door het CvdM. Na zeven jaar willen we op het niveau uitkomen welke is overeengekomen tussen het VNG en de Olon, namelijk 50%. Bewust willen we niet alleen draaien op gemeentelijke bekostiging.

Overige Media
Samenwerken met andere media instellingen is een van de doelstellingen maar is beperkt door de wet. Zo moet er een basis van gelijkheid tussen de samenwerkende partners zijn. Er mogen geen zakelijke verbindingen zijn en de onafhankelijkheid van Stichting Omroep Almere i.o. (SOA) dient in alle gevallen veilig te zijn gesteld. De AOS voldoet geheel aan deze voorwaarden, zoals gesteld in de media wet en wordt jaarlijks getoetst door het CvdM. Zo ook op het gebied van het PBO, we hebben thans 8 leden die voor het overgrote deel zijn voorgedragen door een op algemeen nut gebaseerde organisatie. Een afspiegeling zoals beoogd. Een aantal leden hebben zitting op persoonlijke titel, de wettelijke quota wordt hiermee ruimschoots behaald. Voor de toekomst hebben we nog ruimte gereserveerd voor eventuele fusies.

Integriteit
Zo hebben we een aantal integriteitsafspraken vastgelegd in ons bestuursconvenant. Zo is niemand in het Bestuur, PBO of MT  familie van elkaar. Hebben allemaal een eigen taak met verantwoordelijkheden maar delen die informatie. Zo kan niemand binnen het bestuur zelfstandig grote financiële besluiten nemen. Individueel hebben ze een beperkte tekenbevoegdheid, gezamenlijk kunnen ze uiteraard meer. Dient de begroting door de meerderheid  van het bestuur te worden goedgekeurd. En wordt het beleid van de organisatie door de drie identiteiten binnen de AOS vastgesteld.

Organisatie structuur
We zijn een platte organisatie, hebben een MT dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Zij kunnen geen financiële verplichtingen aangaan. Ons bestuur staat op afstand van de werkvloer. Uiteraard zijn er korte lijnen met het dagelijks bestuur ingeval van afwijkingen binnen het raamwerk van afspraken. Geen persoon die alles alleen kan besluiten. Nee, wij gaan voor gespreide verantwoordelijkheid. Voor een stichting die voor een belangrijk deel uit gemeenschapsgelden wordt gefinancierd is dat een must. Er is een Hoofdredacteur (voorzitter van het MT)  als ook een aantal eindredacteuren. Samen vormen zij, aangevuld met de technisch manager, het Management Team (MT). Het team komt per tweeweken samen op dit moment de eerste en derde dinsdag van de maand. Tot een week voor de meeting kunnen vrijwilligers verzoeken inleveren rond programmering en programma budgetten. Het bestuur houdt toezicht op het MT door naar het uitvoeren van afspraken op organisatorische niveau te toetsen en het PBO op de programmering. Zo ontstaat een duidelijk raamwerk.

De omroep
De media organisatie is ook de enige doelstelling van de stichting. Geen neven activiteiten. Immers die kunnen niet zomaar en kom je heel snel in de problemen met de mediawetgeving. En boetes zijn hoog. Zo richten we ons op nieuws, informatie, cultuur en educatie, op alle onze platformen, Sociaal Media, Web/App, TV en Radio.

Bekostiging
Ook onze organisatie zal gebruik moeten maken van de bekostigingsregeling die is opgenomen in de media wet van 2008/2010, genoemd in het convenant tussen het VNG en de Olon. Een onafhankelijke omroep kan hier niet buiten.

We staan een breed onderling contact met de gemeente voor, zien haar niet als money machine, maar als partner. Vinden het begrijpelijk dat er afspraken worden gemaakt over doelstellingen, meerjaren begrotingen en controle. Onze journalistieke vrijheid moet daarbij niet in gevaar komen. Immers een goede journalistieke omroep is de luis in de pels van de overheden. Het kabinet Rutte 3 heeft als doelstelling de lokale journalistiek een taak van de lokale omroepen te versterken en gaat in overleg met het VNG en de NLPO om dit in een stevig fundament te realiseren.

Medewerkers
Onze organisatie zal wat het Bestuur, MT en PBO uit vrijwilligers bestaan. Deze hebben geen salaris uit de organisatie. Uiteraard realiseren we dat er een aantal coördinatoren/medewerkers dienen te worden aangesteld binnen een parttime overeenkomst. Dit mede om zorg te dragen voor een stabiele dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.

Journalistiek
Het is van belang dat er eigen verslaggeving is. Ook hier heeft de AOS binnen de begroting gelden voor opgenomen. Van uit dit budget kunnen eventueel partime medewerkers worden betaald. Maar zeker zullen wij zorgdragen dat de mediaopleidingen van HBO tot Universitair van ons bestaan op de hoogte zijn. Wij zullen dan ook stage plaatsen op niveau aannemen.

Vrijwilligers Advies Raad (VWR)
De omroep heeft democratie in de haarvaten van de organisatie zitten. Er is daarom ook een adviesraad die gevormd is door vrijwilligers die elke twee jaar opnieuw worden gekozen. Zij worden betrokken bij het benoemen van bestuurders en voorzitter van het MT, mogen begrotingsvoorstellen doen. En hebben het recht om een bestuurslid (het dan 7e bestuurslid) te benoemen. Het VWR heeft instemmingsrecht bij bijvoorbeeld vrijwilligerscontracten en huishoudelijk reglement.

Uitzendtechniek
Dit is het technisch hart van onze organisatie. Wij zenden onze programma's uit en moeten deze via de kabelnetwerken bij onze burgers thuis of bedrijf brengen. De streams van internet en onze website dienen dagelijks van nieuwe informatie te worden voorzien. Daarom hebben wij gekozen om onze uitzendstraat, computernetwerken, uitzend- en planning software, hoogwaardige verbindingen naar het media knooppunt in Hilversum, maar ook streams, website en app’s uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. We werken uit doelmatigheid juist vanuit de Cloud. Wij hebben daarvoor een overeenkomst gesloten met Media Choice die inmiddels al voor 130 van de lokale-/streekomroepen deze diensten verzorgt en voor 100 andere thema kanalen.

Voordelen hiervan zijn dat we één vast bedrag als kosten kunnen begroten, weten waar we aan toe zijn. Niet afhankelijk zijn bij deze belangrijke schakel van alleen maar vrijwilligers in een 24-uurs situatie. We kunnen daarom ook een veel kleinere huisvesting realiseren. Voorfinanciering van investering in grote zware computers, noodstroomvoorziening en programmatuur zijn daarom niet nodig voor dit deel van de techniek. Daarom hoeft er ook niet op de materialen te worden afgeschreven, als ook geen reserveringen voor vervanging. Simpel dus, we komen niet voor verrassingen te staan.

Daarnaast heb je als lokale omroep een bedrijf met veel kennis achter je staan, die je kan helpen bij problemen, adviserend kan optreden. Nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen kunnen sneller en goedkoper worden doorgevoerd. De kosten hiervoor worden immers over veel omroepen verdeeld. Hiermee wordt ook aan een grote doelstelling van het rijk beantwoord, namelijk. te komen tot samenwerking en kennisdeling. Alle grotere lokale- en streekomroepen maken gebruik van deze diensten. Hierdoor is het delen van content ook eenvoudig geregeld.

Omroep Almere heeft bij de Olon het asspirantlidmaatschap aangevraagd en heeft regelmatig kontakt over implentatie van kwaliteitsnormen en voorschiften.

Uiteraard hopen wij de lokale omroep van Almere te worden. Wij gaan voor samenwerken, kwaliteit & diversiteit. Ook hebben wij de Almeerse principles hoog in ons vaandel staan, zoals openheid van beleid en bestedingen.
 
Onze stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel Flevoland onder nummer 72999063.
Uiteraard hebben wij ook een Buma/Stemra licentie # 10576109


Bestuur

 
Voorzitter  Cor Toorenburg  
Secretaris  Andrea Davids  
Penningmeester       Monique Toorenburg  
     
Algemeen lid    
Algemeen lid          
VAR lid                   
 

Management Operationeel Team

                               
Hoofdredacteur /
voorzitter MT
 

 
     
Eindredacteur TV/Media    
Eindredacteur Radio

 
Hoofd Techniek       
Communicatie adviseur  Marcel Kolder   info@omroepalmere.nl
Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Reactie geplaatst op 10 september 2018 door P. Gruisinga

Hallo wij wonen nu twee jaar hier in Almere Buiten.ik wil graag naar jullie luisteren.maar weet niet waar jullie zitten. Kunnen jullie mij wat info geven. Ik vind het wel belangrijk dat we meer van jullie horen. Reclame bij voor eelde Mvg.p.gruisinga Madridweg 82 1334dt almere 0612461393

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 14 november 2018 door Redactie@omroepalmere.nl

Reactie op bericht van P. Gruisinga
Hallo wij wonen nu twee jaar hier in Almere Buiten.ik wil graag naar jullie luisteren.maar weet niet waar jullie zitten. Kunnen jullie mij wat info geven. Ik vind het wel belangrijk dat we meer van jullie horen. Reclame bij voor eelde Mvg.p.gruisinga Madridweg 82 1334dt almere 0612461393

Wij zijn op heden alleen een internet zender, maar binnen kort ook in de ether. Volg onze nieuwssite

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 17 december 2018 door CRT

Reactie op bericht van Redactie@omroepalmere.nl
Wij zijn op heden alleen een internet zender, maar binnen kort ook in de ether. Volg onze nieuwssite

Binnenkort in de ether? Op basis van welke vergunning dan wel? Deze is voorbehouden aan de lokale omroep met vergunning en dat zijn jullie dus niet.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 26 december 2018 door redactie@omroepalmere.nl

Reactie op bericht van CRT
Binnenkort in de ether? Op basis van welke vergunning dan wel? Deze is voorbehouden aan de lokale omroep met vergunning en dat zijn jullie dus niet.

Omroep Almere werkt samen met de SPFA/SLOA. Deze partij krijgt de licentie voor lokale omroep. Verschillende programma's van Omroep Almere krijgen ruimte op de licentie van de SPFA/SLOA. Volg Omroep Almere op deze site of volg ons op social media, dan krijg je de laatste updates over Omroep Almere - en dus ook over jouw vraag! Fijne feestdagen! ^F

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 25 januari 2019 door Senna Rutgers

Cor tief op, mijn favoriete Radio-uitzending is weg! (Weekend Power op de vrijdag)

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 25 januari 2019 door Darcy

Hallo, De laatste tijd is jouw zaterdag een tijdje weg. Ik weet niet wat er gebeurt is maar ik vind dit heel jammer. Elke zaterdag verheugde ik me op deze show omdat de gene die het hoste erg vrolijk en gezellig was. Volgens mij heette deze persoon Ferdinand en ik zou het erg leuk vinden als hij terug komt Met vriendelijke groet, Darcy

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 11 februari 2019 door Peter R

Reactie op bericht van redactie@omroepalmere.nl
Omroep Almere werkt samen met de SPFA/SLOA. Deze partij krijgt de licentie voor lokale omroep. Verschillende programma's van Omroep Almere krijgen ruimte op de licentie van de SPFA/SLOA. Volg Omroep Almere op deze site of volg ons op social media, dan krijg je de laatste updates over Omroep Almere - en dus ook over jouw vraag! Fijne feestdagen! ^F

Inmiddels is duidelijk dat een aantal programma's van Omroep Almere later te horen zijn op de nieuwe lokale omroep. Cor Toorenburg is met zijn narcistische gedrag uitgerangeerd en maakt geen deel uit van de nieuwe omroep.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 3 september 2019 door Dirk Droeftoeter

Een pagina vol narcistische droeftoeters

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 25 september 2019 door Dirk Droeftoeter

Wat een goede grap ;-)

Als stichting hebben we ons als opdracht gesteld een breed gedragen omroep neer te zetten, waarbij wij ook een bestuur samenstellen dat hier aan voldoet. Onze bestuursleden zijn meestal ondernemers, personen die met hun voeten in de klei staan, weten van aanpakken en ook ruime bestuurservaring hebben opgedaan

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 20 januari 2020 door Jan van de Riet

Ik lees het volgende:
Stichting Omroep Almere i.o. (SOA) dient in alle gevallen veilig te zijn gesteld. De AOS voldoet geheel aan deze voorwaarden, zoals gesteld in de media wet en wordt jaarlijks getoetst door het CvdM.

Is het nu SOA (lijkt mij een zeer ongelukkige keuze) of AOS?

| Reageer op dit bericht |
Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)