Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

PBO Omroep Almere


PBO

Een lokale / streek omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Het PBO van Omroep Almere bestaat uit 11 leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners uit onze stad kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen.

De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector.

U kunt het PBO bereiken onder het email adres pbo@omroepalmere.nl

 

Stromingen Naam Namens - Voor gedragen door:
     
Maatschappelijke Zorg Wim Faber Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
     
Welzijn Ton van Eck Voedsel Loket Almere (VLA)
   Voorzitter PBO KWF - Afdeling Almere
     
Cultuur Michiel de Beer Stichting Koren Zingen in het Leven
     
Kerkgenootschappen en Jo Bosma  Leger des Heils
genootschappen op geestelijke    
grondslag (Humanisme) / Ouderen    
     
Onderwijs en educatie Volgt nog De Nieuwe Bibliotheek Almere
     
Werknemers Margreet van Straaten Werken voor Werk Almere
     
Minderheden Glen Leeuwin SMOA / Youth for Christ
     
Sport & recreatie / Jongeren    
     
Vrijwilligerswerk    
     
Op persoonlijke Titel   Specialisatie
     
Etnische- en culturele Jessey Jacobus-Durand  Minderheden beleid, Nationaal en Internationaal
Minderheden    
     
Werkgevers     
  Voorzitter PBO  
     
Kunst / Burgerparticipatie   Werkzaam bij welzijnsinstelling De Schoor in 
    Almere.    Betrokken bij burgerinitiatieven
    tussen inwoners, ondernemers en
     stadsbestuur


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2017 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)