Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • Vanaf 9 december 2018 een nieuwe dienstregeling voor allGo Almere bit.ly/2S00GVC

Status onderhandelingen Flevoziekenhuis met zorgverzekeraars 2018

13 november 2017

Voor 2018 heeft het Flevoziekenhuis al afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ.  Het Flevoziekenhuis is voor 2018 nog in onderhandeling met Zilveren Kruis, Menzis, Zorg en Zekerheid (ook namens ONVZ en Eno), ASR, DSW en Caresq. We proberen er alles aan te doen om te zorgen dat contractvoorwaarden met zorgverzekeraars in 2018 niet significant wijzigen ten opzichte van 2017, zodat u, als patiënt, hier geen hinder van ondervindt. Het Flevoziekenhuis is ook in 2018 voor alle budgetpolissen geselecteerd.

Zodra het Flevoziekenhuis de gesprekken over 2018 met de andere zorgverzekeraars heeft afgerond en tot overeenstemming is gekomen melden wij dat direct op onze website.

Zie voor meer informatie en veel gestelde vragen: www.flevoziekenhuis.nl/zorgkosten.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)