Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Tussenevaluatie Focusgebieden

7 september 2017

Vanaf 2015 wordt gewerkt aan de uitvoering van het Programmaplan Wijkgericht Werken. In het programmaplan zijn destijds negen focusgebieden aangewezen: gebieden in de stad die om reden van hun problematiek of bijzondere karakter extra aandacht krijgen van de gemeente. In de eerste maanden van 2017 is een tussenevaluatie gehouden hoe het nu gaat met deze negen focusgebieden.

In een aantal focusgebieden gaat het goed en hoeven niet langer de status van focusgebied te houden. Wel is het van belang dat ingezet wordt op het versterken van het 1e lijns werken in de wijk van gemeente en partners. In een paar delen van wijken is extra intensieve inzet nodig. De Binnenring van Haven inclusief het Centrumgebied vormen de komende jaren hoofdprioriteit. Hier is sprake van complexe stedelijke vernieuwingsopgave, zowel in de wijken als in het centrum. Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de evaluatie en heeft de aanbevelingen die zijn gedaan overgenomen. Het college stuurt een agendaverzoek aan de raad om de raad te consulteren over de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie en de verdere uitwerking ervan.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)