Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Verklaring Marcel Benard

De afgelopen jaren heb ik mij vol enthousiasme ingezet voor Almere. Sinds 2014 ben ik politiek actief geweest als fractie-assistent en sinds de verkiezingen van 21 maart dit jaar als fractievoorzitter. Tien weken geleden stond ik op deze plaats om mijn maidenspeech te houden. Ik deed en doe dat vanuit betrokkenheid bij de Almeerse samenleving.

Die maatschappelijke betrokkenheid heb ik niet alleen politiek vormgegeven. Naast het werk in de gemeenteraad ben ik partner bij Lysias Advies, een bureau dat beleids- en organisatieadvies en interim-management levert in de publieke sector. Beide heb ik steeds met dezelfde drijfveer gedaan: het beste zoeken voor de samenleving. Ik ben me er altijd bewust van geweest dat, wanneer je vanuit twee verschillende invalshoeken met hetzelfde doel bezig bent, de kans bestaat dat de invalshoeken elkaar op zeker moment kúnnen kruisen. Ik heb daarom altijd – ook als fractie-assistent al – bij de griffie van de gemeenteraad melding gemaakt van projecten waarin Lysias een rol vervulde en ik ben binnen mijn bureau nooit betrokken geweest bij de verwerving of uitvoering van opdrachten. Ik én Lysias hebben altijd gehandeld in lijn met de professionele eisen van transparantie en onafhankelijkheid.

In mijn nieuwe rol als raadslid ben ik opnieuw het gesprek aangegaan over hoe beide functies zich tot elkaar verhouden. Ik wil voorkomen dat bij anderen, ondanks mijn inspanningen voor transparantie en onafhankelijkheid, de indruk kan bestaan dat beide functies elkaar wel kruisen. Mijn conclusie is dat ik niet volledig kan voorkomen dat die indruk toch kan bestaan. Ik heb daarom besloten om afscheid te nemen als raadslid van de gemeente Almere. Ik bied hierbij mijn ontslag aan als raadslid.

Deze stap – zo kort na de verkiezingen – valt me oprecht zwaar, omdat ik het ambt van raadslid hoog waardeer. Maar juist vanwege die waardering vind ik het nodig deze stap te zetten. Ik ben dankbaar dat ik mij ook in de Almeerse politiek heb kunnen inzetten voor onze samenleving. Dat de ChristenUnie nu toetreedt tot de coalitie, laat zien dat we met onze idealen ook impact hebben. Ik vind het dan ook een eer dat ik zojuist tijdens de gemeenteraadsvergadering namens de ChristenUnie verantwoording mocht afleggen over het gesloten coalitieakkoord. Maar dit was mijn laatste optreden als raadslid.

Hans van Dijk zal mij als fractievoorzitter opvolgen en Berneditha Rijssel-Omusuo neemt de vrijgevallen plaats als raadslid in. In haar plaats zal mijn voorganger als fractievoorzitter Roelie Bosch haar ervaring weer in gaan zetten als fractie-assistent. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij op een goede manier het geluid van de ChristenUnie zullen uitdragen en wens hen allen daarbij veel succes. Bedankt voor de samenwerking. Ik zal mij vanuit mijn rol als partner bij Lysias blijven inzetten voor de publieke zaak. Ik wens jullie bij de uitvoering van het werk als raadslid veel liefde voor Almere toe.

Verklaring Hans van Dijk
De fractie van de ChristenUnie Almere heeft met respect kennisgenomen van het besluit om af te treden en de verklaring van Marcel Benard. Wij zijn diep geraakt door deze beslissing maar zullen zoals Marcel ook schrijft “het geluid van de ChristenUnie blijven uitdragen in de gemeenteraad van Almere.

Hans van Dijk, fractievoorzitter ChristenUnie Almere


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)