Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

  • ASC Waterwijk wil komend seizoen doorpakken met jonge talenten.

Vordering van bouw appartementencomplex voor mensen met autisme

BWA (Begeleid Wonen Autisme Nederland) heeft in 2015 de motiemarkt van de Almeerse gemeenteraad aangegrepen om een motie in te dienen, met het doel om waarmee zelfstandig wonen voor normaal begaafde mensen met een stoornis in het autistisch spectrum mogelijk te maken. Deze motie werd in november 2015 raadsbreed aangenomen. Dit heeft ertoe geleid dat in de loop van 2019 het wooninitiatief AanMere zal worden betrokken.

Na, achter de schermen druk bezig te zijn geweest met het verder ontwikkelen van een plan, het verkrijgen van bouwgrond, contacten te leggen met corporaties en de benodigde steun te zoeken binnen het ambtelijk apparaat, is het nu eindelijk zover. Samen met woningcorporatie Goede Stede, actieve ondersteuning vanuit de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat wordt onze droom, over deze vorm van wonen, werkelijkheid.

In juni a.s. wordt de eerste paal geslagen van het appartementencomplex, AANMERE;
39 sociale huurwoningen voor mensen met autisme die zelfstandig kunnen wonen. In dit appartementencomplex is reeds bij de bouw, rekening gehouden met specifieke wensen van bewoners met autisme, denk daarbij aan het verminderen van overmatige prikkels door geluid en trilling, elektrisch koken (i.p.v. op gas), geen spiegelende tegels, en voldoende privacy.

De bewoners kopen, desgewenst en naar behoefte, hun eigen zorg in en huren zelfstandig woningen bij de woningcorporatie. Met deze ontwikkeling zijn wonen en zorg gescheiden en is men, voor wat wonen betreft, niet meer afhankelijk van het onderkomen van een zorgleverancier. De bewoners kunnen altijd blijven wonen in hun “eigen” woning. Voor instellingen, waar deze bewoners momenteel verblijven, betekent dit veel. De doorstroming komt hiermee op gang en de kosten voor de gemeente voor de combinatie zorg/wonen worden flink naar beneden bijgesteld. De huurder/bewoner brengt de woonkosten helemaal zelf op.

Op dit moment hanteert BWA Nederland een wachtlijst , waar de meeste kandidaat inwoners al jaren op staan. Bij deze groep is de vreugde groot. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd, waar zij worden bijgepraat over de vorderingen die nu plaatsvinden en de veranderingen die het zelfstandig wonen voor velen met zich mee brengt.

Vele Almeerders zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van dit project. Daarom houden wij u, bijvoorbeeld met informatie over de juiste datum en tijd van het slaan van de eerste paal, houdt BWA u – uiteraard – via persberichten op de hoogte.

Mocht u meer informatie wensen over dit project, wendt u zich dan tot:
BWA Nederland:
Email: info@bwa-nederland.nl
Tel.: 036 7850168
Website: www.bwa-nederland.nl


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Copyright © 2020 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)