Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Wereldwijd event voor Vrede sluit af in Almere

8 september 2017

'Vredeslabyrint wereldwijd' is een initiatief voor vrede waarbij op 21 september, de internationale Dag van de Vrede, 24 uur lang op heel veel plekken in de wereld, door kinderen en volwassenen labyrinten worden gelopen met Vrede als intentie. Ook in het labyrint op het schoolplein van Vrijeschool Almere wordt die dag gelopen voor de vrede. Vrijeschool Almere is door de initiatiefneemster, Tessa de Meester van 'MomentoB', uitgenodigd om de locatie te zijn waar deze wereldwijde dag officieel wordt afgesloten. De president van de Nederlandse afdeling van de Verenigde Naties, Simone Filippini, komt daarvoor die dag speciaal naar Almere.

Vredeslabyrint wereldwijd
Het evenement groeide in de afgelopen zes jaar uit van een lokaal initiatief in Limburg naar een wereldwijde gebeurtenis. Dit jaar doen er waarschijnlijk meer dan 10.000 kinderen mee in mogelijk wel 50 verschillende landen. Helemaal precies is dit nog niet bekend, omdat sommige landen het geheim willenmoeten houden. In Nederland doen dit jaar 150 scholen mee.

Er wordt in veel oorlogsgebieden gelopen, bijvoorbeeld Myanmar, Bagdad en vele landen in Afrika. Er is voor deze gelegenheid een speciaal Vredeslied gecomponeerd dat die dag overal gezongen wordt.

Officiële opening en wereldwijde afsluiting
Deze ‘International Day of Peace’ van de United Nations wordt dit jaar met een gongslag groots geopend in Portugal op het nagebouwde Chartres Labyrinth te Fiais da Beira. Op 20 december om 14.00 uur, als het in Nieuw Zeeland al 21 september is, lopen alle 300 kinderen uit de omgeving, tijdens schooltijd dit prachtige labyrint.

Ongeveer 24 uur later wordt het evenement afgesloten op het plein van de Vrijeschool aan de Lierstraat. Na enkele ceremoniële handelingen en het zingen van het Vredeslied beëindigt Simone Filippini de Vredesactie met opnieuw een slag op de gong.

Vrijeschool
De Vrijeschool heeft dit initiatief met hart en ziel omarmt. Op 21 september in de ochtend lopen bijna 300 kinderen het labyrint op het plein voor de school. Daarnaast loopt een groep kinderen van het AZC Almere mee, begeleid door medewerkers van Stichting Inspiratie Inc. In het begin van de middag kunnen ook volwassenen van buiten de school het labyrint lopen.Alle partners van de Brede Vrijeschool, naast de basisschool ook de bso en de peuterspeelzaal, zullen die dag op een of andere manier aandacht besteden aan dit evenement. Het programma van deze dag is te vinden op de hieronder genoemde websites.

Organisatie
De activiteitencoördinator van de Brede Vrijeschool organiseert deze dag. Vanwege het internationale karakter en de betrokkenheid van andere partijen uit Almere in nauwe samenwerking met 'Rituals to Root', een jonge Almeerse stichting die onder meer het actief werken aan vrede en verbinding tot doel heeft.

Meer informatie is te vinden op www.ritualstoroot.nl/vrede-werkt/ en FB @RitualstoRoot


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)